Planium.fi >   Suomi    English

T&K JA INNOVAATIOT

Planium Oy on yhtiö, jonka kaikki toiminta perustuu tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Pysyäksemme edelläkävijänä, kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja tuotteitamme.


Erikoisosaamisalueet
  • Rakennusprojektien tarvitsemat palvelut
  • Dokumenttienhallinta
  • Tilausjärjestelmät
  • Intranet / Extranet ratkaisut
  • Integraatiot
  • Pitkälle viedyt automatisointi- ja digitalisointiprojektit

Tuotekehitys yhdessä asiakkaan kanssa

Kun teemme yhteistyötä asiakkaan kanssa, niin pyrimme luomaan huomattavaa lisäarvoa asiakkaan projektille. Ehdotamme uusia idoita ja erilaisia tapoja toimia. Haluamme ylittää asiakkaan toiveet ja odotukset.